Eleonora Maria Gelmo
________________________________________________________________

 

 

fotografie

 

Berty Skuber
Alexander Langer
Margit Hrasdil

Tageszeitung settembre 2009
Tageszeitung luglio 2010

Mostra "Io sono mia" 2011

MusicaInSalotto

Moiré Fashion

 

 

 

Home